Контакт Back (history) Галерия
Фото банка
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Най-важният етап от цялостния процес на подготовка на едно издание за печат. Качеството на крайния продукт в голяма степен зависи от подходящите настройки на параметрите, съобразени с изискванията за всеки вид печат и за всяка конкретна печатница.

За постигане на сигурни резултати в нашата работа използваме изцяло калибрирана система - монитор, принтер и правилно подбрани цветни профили за печат.

Това гарнтира на нас и на нашите клиенти сигурност и спокойствие, както и постоянство в постигането на добри резултати.
Графичен дизайн
Корпоративен дизайн
Предпечат
Уеб дизайн
Фотография