Контакт Back (history) Галерия
Фото банка
Партньори
Медии
МЕДИИ

Сътрудничеството ни с различни печатни медии е важна част от нашата работа.

През годините сме имали успешно сътрудничество с редица периодични издания, сред които са сп.“Мениджър”, сп.“Европа” сп. “Сватбен Каталог”, сп. “Всичко за жената”, сп.“Хляб+”,
сп. “Усури”, сп.“Дева плюс”, в-к “Труд” и др.
Награди
Как работим?