Контакт Back (history) Галерия
Фото банка

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН


Графичният дизайн е една от дейностите, която дава най-много възможности за творчество и артистична изява, което естествено не бива да се превръща в самоцел или в упражнение по ексцентрична компютърна виртуозност.


В нашата работа ние отделяме голямо внимание на графичния дизайн на всяка публикация, върху която работим. Хармоничното единство между интересни графични решения и същностен характер на всяко издание е в основата на успешната визия на много от нашите реализирани проекти.


Предлагаме изработването на:

• листовки и дипляни

• каталози

• плакати

• календари

• корици на книги и др.Графичен дизайн
Корпоративен дизайн
Предпечат
Уеб дизайн
Фотография