Контакт Back (history) Галерия
Фото банка
КОРПОРАТИВЕН ДИЗАЙН

Корпоративният дизайн е една изключително важна и отговорна дейност, касаеща графичния и визуален облик на една компания.

Той включва цялостното графично оформление на фирмено лого, визитни картички, бланки, пликове, бланки за факс, типово оформление на всички печатни материали, оформление на банери, плакати, билбордове, магазини, щандове, автомобили и др.

Това е един от най-подценяваните, от повечето български компании, аспекти от процеса на изграждане на корпоративна идентичност. Най-често тази дейност се извършва от “шефа” или от неговата секретарка, а плачевни примери има в изобилие.

За сравнение ще отбележим, че “корпоративният дизайн” на една западна компания нерядко надхвъля 150 - 200 страници.

В нашето портфолио имаме над 30 успешно реализирани проекта за фирмени лога на български компании.
Графичен дизайн
Корпоративен дизайн
Предпечат
Уеб дизайн
Фотография